Voor iedereen van 18 jaar tot heel oud zijn er allerlei activiteiten waar je anderen ontmoet,
zoals gespreksavonden en cursussen, gebedsgroepen en een koor.

Chara:
Chara is een enthousiast interkerkelijk gospelkoor. De meeste leden maken deel uit van de Baptistengemeente Zoetermeer.
Wil je meer weten, neem dan contact op via het contactformulier.

Alphacursus:
Voor iedereen die meer wil weten over de basis van het christelijk geloof.
Deze cursus wordt regelmatig aangeboden in samenwerking met andere Zoetermeerse kerken. Ook is er - bij voldoende belangstelling - een Youth Alpha, speciaal voor jongeren.
We ontmoeten elkaar op 10 zondagavonden.
We beginnen met lekker samen eten en daarna gaan we in gesprek over een onderwerp dat wordt ingeleid door een gespreksleider.
Je hoeft niet te geloven om er mee te beginnen.
Je hoeft ook niet te geloven als de cursus beëindigd is.
De cursus inspireert om goed over de zin van het christelijk geloof na te denken.
Meer informatie kan je aanvragen via het contactformulier.

Kringen:
Onze gemeente heeft een aantal 'kringen', waaronder een speciale kring voor jongvolwassenen en een bijbelstudiekring. Ook zijn er kringen waar rondom een thema met elkaar ruimte is voor ontmoeting en gesprek. Meer informatie? Stuur een berichtje via de contactpagina.


En ‘last but not least’:
Onze gemeente wil graag een biddende gemeente zijn waardoor mensen worden opgebouwd in hun geloof en toegerust worden om de weg van God te gaan. In, rond en door het gebed ervaren we Gods leiding, delen we getuigenissen en zien we de uitwerking van gebed. Daarom is er een gebedsgroep die om de week op woensdagochtend bij een gemeentelid thuis bij elkaar komt. Verder is er in alle overige ontmoetingen altijd een plek ingeruimd voor gebed.