Onze diensten op zondag beginnen al vroeg: om 9.15 uur. Meestal is de dienst rond 10.30 uur afgelopen.
Daarna drinken we samen koffie, thee of limonade en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De eerste zondag van de maand vieren we samen Avondmaal. Ook gasten zijn van harte welkom om met ons het Avondmaal mee te vieren. Wel stellen we het op prijs als nieuwe gasten zich even voorstellen. De Avondmaalsdienst duurt meestal iets langer; daarom vervalt op die zondagen het gezamenlijke koffie drinken in De Wijngaard. Om 11.00 uur maken we ruimte voor de Rooms Katholieke viering in de Wijngaard.

Soms zijn er bijzondere diensten, zoals een kinder- of jeugddienst, een doopdienst (die zijn altijd ’s middags), een dienst met medewerking van een koor (bijvoorbeeld ons eigen Chara) en een enkele keer een dienst waarin radio-opnames worden gemaakt of een duoviering samen met de Katholieken.

Onze diensten zien er ongeveer zo uit:

We zingen enkele liederen (lofprijs en aanbidding) onder leiding van een zang- en muziekgroep (piano, drums en/of fluit). De liederen worden geprojecteerd via een beamer. We zingen vooral uit Opwekking en Liederen voor de Gemeentezang (Baptisten-zangbundel met oude en nieuwe liederen), maar zoeken ook naar andere muziek, zoals bijvoorbeeld Psalmen voor Nu.

We bidden en danken samen (in de Avondmaalsdiensten is er in elk geval altijd ruimte voor ‘open’ gebed: wie wil, bidt hardop).
Er is een korte en duidelijke boodschap, waarin we de Bijbelse taal toegankelijk willen maken en willen laten zien dat de bijbel relevant is.
We collecteren voor de eigen gemeente en voor een maandelijks wisselend project buiten de gemeente.
De kinderen hebben hun eigen programma: voor baby’s en peuters is er een crèche,
voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool in twee groepen.
Oudere kinderen en jongeren hebben soms een eigen programma, maar zijn meestal in de dienst aanwezig.
Een aantal van hen vindt het leuk om een actieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld achter de laptop om de beamer te bedienen of in het zang- of muziekteam.
We besluiten de dienst altijd samen met alle kinderen.
Ze vertellen dan iets over hun programma in de zondagsschool, laten werkjes zien en we zingen samen een kinderlied.
Na de dienst is er voor wie wil gelegenheid voor persoonlijk gebed.

Je bent van harte welkom!

Een overzicht van de komende diensten vind je in de agenda.