Geloof

Alle christenen geloven in één God en in één bijbel.
Die bijbel bestaat uit 2 delen: het Oude Testament
(over het leven voor de geboorte van Jezus)
en het Nieuwe Testament (dat begint bij de geboorte van Jezus).
De eerste boeken van het Nieuwe Testament heten de vier evangeliën;
zij vertellen het verhaal van Jezus Christus, de zoon van God.

Het woord ‘evangelie’ betekent ‘goede boodschap’:
een mooie aanduiding voor het verhaal van de bijbel.
In veel verhalen liet Jezus zelf blijken wie God is
en hoe mensen altijd weer bij Hem kunnen komen.
In zijn toespraken en vertellingen wijst Hij de weg naar het leven zoals God dat heeft bedoeld.
Jezus was radicaal in zijn uitspraken en deinsde niet terug voor een confrontatie met
de theologische leiders van zijn tijd.
Hij prikte door veel schijnheiligheid heen en riep de mensen op om God oprecht
en van harte te dienen en hun medemens als naaste te zien.