Baptisten Unie

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland is ontstaan in 1881.logounie newDe Unie telt een kleine 12.000 leden, die aangesloten zijn bij een van de circa 80 plaatselijke gemeenten.
De gemeenten die bij de Unie zijn aangesloten, werken op een aantal gebieden samen.
Hiervoor zijn vijf taakvelden benoemd.
Hieraan werken baptisten uit heel Nederland. De taakvelden zijn:

  • Gemeenteopbouw en Evangelisatie
  • Theologische Vorming
  • Zending & Diaconaat
  • Vrouwenwerk
  • Jongerenwerk

De Unie heeft een eigen theologische opleiding, het Baptisten Seminarium.
Dat is sinds 2008 gevestigd in Barneveld, samen met het Dienstencentrum,
een facilitair en inhoudelijk service-instituut waarop gemeenten en individuen
een beroep kunnen doen voor kennis, advies, materiaal, cursussen, training en toerusting.

Twee keer per jaar vindt de Algemene Vergadering van de Unie plaats, meestal in mei en in november.
Afgevaardigden van alle gemeenten komen bijeen om jaarverslagen en jaarcijfers,
voorstellen en begrotingen te bespreken, maar ook om samen te zingen en te bidden,
avondmaal te vieren en workshops te bezoeken rond een jaarthema.

Baptisten.nu is het tijdschrift van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland.
Het blad wordt gratis verspreid via de aangesloten gemeenten en verschijnt 4x per jaar.

Nederlandse baptisten maken deel uit van een wereldwijde geloofsgemeenschap.
De unie van Baptistengemeenten in Nederland is daarom aangesloten bij verschillende internationale baptistenorganisaties
(European Baptist Federation, Baptist World Alliance en European Baptist Mission).