Wie we zijn

De Baptistengemeente Zoetermeer is ontstaan vanuit de Baptistengemeente Den Haag.
Mensen die uit Den Haag naar Zoetermeer verhuisden, startten in 1979 met eigen diensten en andere activiteiten in Zoetermeer. Al snel werd het groepje groter en op 1 januari 1993 besloot de gemeente om op eigen benen verder te gaan. Als zelfstandige gemeente die is aangesloten bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. We zijn nog steeds een vrij kleine gemeente. Voordeel daarvan is het persoonlijke karakter; iedereen kent elkaar en leeft met elkaar mee.
Elke zondag ontmoeten we elkaar in een inspirerende dienst ter eer van God, met ruimte voor lofprijs en aanbidding, een moment van 'delen', bijbellezen, een preek, collecte, dankzegging en gebed. Met uitzondering van de eerste zondag van de maand - wanneer we samen het Heilig Avondmaal vieren - drinken we na afloop van de dienst gezamenlijk koffie, thee of limonade en is er ruimte voor gesprek. De wekelijkse diensten vinden plaats in De Wijngaard in Rokkeveen en beginnen al om 9.15 uur. Dat is weliswaar heel vroeg, maar als je er eenmaal bent, merk je dat het een prima begin is van een lekker lange zondag. En om een beetje tegemoet te komen aan de wens om af en toe uit te slapen, is er af en toe een middagdienst in plaats van de vroege ochtenddienst. We hebben dan meer tijd voor ontmoeting en eindigen met een gezamenlijke maaltijd.

Onze structuur is allesbehalve hiërarchisch. De voorganger is door de gemeente gekozen, hetzelfde geldt voor de raad. Over alle belangrijke beslissingen binnen de gemeente wordt in gemeentevergaderingen gestemd. Als gemeente vergaderen we gemiddeld 2 tot 4 keer per jaar.

Wereldwijd zijn er ongeveer 90 miljoen baptisten die 400 jaar baptisme vierden in 2009. Het baptisme is de op een na snelst groeiende stroming binnen het christendom. In Nederland zijn er ca. 80 plaatselijke gemeenten die lid zijn van de Unie van Baptisten Gemeenten. Samen tellen zij zo’n 12.000 leden.

Baptisten binnen een plaatselijke gemeente voelen zich onderling sterk met elkaar verbonden en benadrukken het grote belang van persoonlijk geloof. Daarom worden mensen pas gedoopt als zij persoonlijk belijden dat Jezus hun Heer en Redder is. Als je gedoopt bent, word je ook lid van de gemeente. Leden nemen hun verantwoordelijkheid en willen er echt voor elkaar zijn. Dat geldt trouwens ook voor vrienden van de gemeente; ook zij horen er echt bij, maar zijn in het algemeen niet gedoopt na hun persoonlijke belijdenis. Kinderen nemen een belangrijke plaats in binnen de gemeente; ouders kiezen er vaak voor om hun kinderen op te dragen; ze vragen een zegen voor hun kind te midden van de gemeente.

Baptisten werken interkerkelijk samen door deelname aan onder andere de Evangelische Alliantie, de Nederlandse Zendingsraad en de Evangelische Zendingsalliantie. Lokaal werkt de Baptistengemeente Zoetermeer samen met andere kerken in het Overlegorgaan van Zoetermeerse Kerken en het Beraad van Evangelische Gemeenten Zoetermeer. In Rokkeveen werken we met veel plezier samen met de Protestantse wijkgemeente Rokkeveen (De Regenboog)  en natuurlijk met de Rooms Katholieke kerk; we maken met veel plezier gebruik van De Wijngaard en organiseren regelmatig gezamenlijk een duodienst.